4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Войтко Сергій Васильович, Мікульонок Ігор Олегович

Назва: Інтелектуальна власність для економістів

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 192

УДК: 347.77(075.8)

ISBN: 978-966-622-711-2

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 1

Бібліографічний опис: Войтко С. В. Інтелектуальна власність для економістів : навч. посіб. для студентів, які навчаються за екон. спец. / С. В. Войтко, І. О. Мікульонок ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2016. – 192 с.

Анотація: Розглянуто інтелектуальну власність як право на результат творчої діяльності. Подано загальні відомості про об'єкти промислової власності, нетрадиційні об'єкти, об'єкти авторського права і суміжних прав. Описано майнові та немайнові права, розглянуто патентну інформацію та документацію. Приділено увагу трансферу технологій і ліцензуванню. Наведено приклади використання об'єктів інтелектуальної власності. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач