4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Стахів Петро Григорович, Коруд Василь Іванович, Гамола Орест Євгенович

Назва: Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування

Рік видання: 2003

Кількість сторінок: 207

УДК: 621.38 (075.8)

ISBN: 966-7827-27-25 «Новий Світ - 2000» ; 966-8340-06-Х «Магнолія плюс»

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 48

Бібліографічний опис: Стахів П. Г. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування : підруч. для студентів неелектротехн. спец. вищ. навч. закл. / П. Г. Стахів, В. І. Коруд, О. Є. Гамола. – Львів : Новий Світ-2000 : Магнолія плюс, 2003. – 208 с.

Анотація: У підручнику подано основні властивості сучасних напівпровідникових елементів, їх принцип роботи та електричні характеристики. Розглянуто роботу функціональних елементів електроніки, подано рекомендації щодо їх практичного використання та основи розрахунку їх основних параметрів. Для студентів неелектротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач