4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Капіца Юрій Михайлович

Назва: Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 664

УДК: 347.77/.78(4 + 477)

ISBN: 978-966-360-343-8

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 1

Бібліографічний опис: Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку : [монографія] / Ю. М. Капіца ; Національна академія наук України, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій. – Київ : Академперіодика, 2017. – 664 с.

Анотація: У монографії досліджується становлення, інститути та розвиток права інтелектуальної власності Європейського Союзу, особливості гармонізації законодавства держав-членів ЄС та практики застосування законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань, сортів рослин, інтегральних мікросхем, комерційної таємниці, а також цивільно-правові та митні способи захисту прав інтелектуальної власності в ЄС. Наведені результати порівнювального аналізу законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності. Для фахівців, що працюють у сфері охорони прав інтелектуальної власності, авторів, винахідників, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління.

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач