4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Токар А. М.

Назва: Теоретична механіка. Динаміка: Методи і задачі

Рік видання: 2006

Кількість сторінок: 440

УДК: 531.01(075.8)

ISBN: 966-06-0404-1

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 30

Бібліографічний опис: Токар А. М. Теоретична механіка. Динаміка. Методи й задачі : навч. посіб. для студ. інж. спец. вищ. навч. закл. / А. М. Токар . – Київ : Либідь, 2006. – 440 с. : іл.

Анотація: Викладено динаміку механічного руху. Виділено три методи динаміки: запільних теорем Ньютона, фіктивних сил Д’Аламбера й узагальнених координат Лагранжа для голономних систем. Крім того, розглянуто загальні рівняння Аппеля для неголономних систем. Рівновага вивчається у зв’язку з принципом Д’Аламбера. Практичне застосування методів динаміки проілюстровано на низці прикладних задач механіки. Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач