4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Жураковський Юрій Павлович, Полторак Вадим Петрович

Назва: Теорія інформації та кодування

Рік видання: 2001

Кількість сторінок: 255

УДК: 621.391.1(075.8)

ISBN: 966-642-031-7

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 10

Бібліографічний опис: Жураковський Ю. П. Теорія інформації та кодування : підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл. / Ю. П. Жураковський, В. П. Полторак. – Київ : Вища шк., 2001. – 256.

Анотація: Викладено основні поняття та положення теорії інформації, методи математичного опису та інформаційні характеристики дискретних і неперервних джерел повідомлень, визначення кількості інформації та ентропії в повідомленні. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи коректувального кодування двійковими та недвійковими кодами, способи ефективного стиснення повідомлень, методику розрахунку завадостійкості кодованих повідомлень. Наведено контрольні задачі, приклади розв’язання типових задач і контрольні запитання, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисним для фахівців з телекомунікацій, обчислювальної техніки, автоматизованих систем.

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач