4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Кучерук Іван Митрофанович, Горбачук Іван Тихонович, Луцик Петро Павлович

Назва: Загальний курс фізики. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка

Рік видання: 2006

Кількість сторінок: 534

УДК: 53(075.8)

ISBN: 966-575-009-7

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 109

Бібліографічний опис: Кучерук І. М. Загальний курс фізики : навч. посіб. для студентів техн. і пед. спец. вищ. навч. закл. : у 3 т. Т. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик ; за ред. І. М. Кучерука. – 2-ге вид., випр. – Київ : Техніка, 2006. – 532 с.: іл.

Анотація: У навчальному посібнику систематично викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту, сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики, обгрунтуванню фундаментальних теорій і встановленню меж їх застосовності. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач