4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Кучерук Іван Митрофанович, Горбачук Іван Тихонович, Луцик Петро Павлович

Назва: Загальний курс фізики. Том 2. Електрика і магнетизм

Рік видання: 2006

Кількість сторінок: 454

УДК: 53(075.8)

ISBN: 966-575-009-7

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 118

Бібліографічний опис: Кучерук І. М. Загальний курс фізики : навч. посіб. для студентів техн. і пед. спец. вищ. навч. закл. : у 3 т. Т. 2 : Електрика і магнетизм / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик ; за ред. І. М. Кучерука. – 2-ге вид., випр. – Київ : Техніка, 2006. – 452 с.: іл.

Анотація: У навчальному посібнику головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасному розумінню основних законів, принципів і понять електричних та магнітних явищ, поясненню їх єдності та відносності проявів. Самі закони формулюються у вигляді кількісних співвідношень між величинами, встановленими дослідно. Достатню увагу приділено вивченню електричних і магнітних властивостей речовини та технічному використанню електромагнетизму. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач