4.5/5
Автор/автори/за редакцією: Кучерук Іван Митрофанович, Горбачук Іван Тихонович

Назва: Загальний курс фізики. Том 3. Оптика. Квантова фізика

Рік видання: 2006

Кількість сторінок: 516

УДК: 53(075.8)

ISBN: 966-575-009-7

Кількість друкованих примірників у бібліотеці: 119

Бібліографічний опис: Кучерук І. М. Загальний курс фізики : навч. посіб. для студентів техн. і пед. спец. ВНЗ : у 3 т. Т. 3. Оптика. Квантова фізика / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук ; за ред. І. М. Кучерука. — 2-ге вид., випр. — Київ : Техніка, 2006. — 518 с.: іл.

Анотація: У навчальному посібнику систематично викладено основи оптики та квантової фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять оптики та квантової фізики. Для студентів технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Доступ до книги може отримати тільки зареєстрований користувач